حوزه هنری قزوین میزبان استاد علی اشرف صندوق آبادی
حوزه هنری قزوین میزبان استاد علی اشرف صندوق آبادی
عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، سیاه مشق را عرصه وسیعی دانست که هر فردی می تواند از زاویه نگاهش آن را تبیین و ارائه کند.
11:08 صبح ۱۳۹۵/۱۲/۷
سیاه مشق اوج هنر خوشنویسی ایرانی است
سیاه مشق اوج هنر خوشنویسی ایرانی است
استاد احمد ابوطالبیان در نشست بررسی جایگاه سیاه مشق در خط نستعلیق که در حوزه هنری قزوین برگزار شد، سیاه مشق را هنری ترین ژانر خوشنویسی و اوج هنر خوشنویسی را در سیاه مشق دانست.
09:30 صبح ۱۳۹۵/۱۲/۷
حوزه هنری قزوین میزبان استادان خوشنویسی کشور
حوزه هنری قزوین میزبان استادان خوشنویسی کشور
نشست تخصصی بررسی جایگاه سیاه مشق در خط نستعلیق با حضور استادان: علی اشرف صندوق آبادی، احمد ابوطالبیان و سید حیدر موسوی برگزار می کند.
10:08 صبح ۱۳۹۵/۱۲/۴
تامین امکانات مادی به پیشرفت موسیقی قزوین کمک می کند
تامین امکانات مادی به پیشرفت موسیقی قزوین کمک می کند
آهنگساز و نوازنده قزوینی کمبود امکانات مادی را از مهم ترین مسایل حوزه موسیقی عنوان کرد
11:22 صبح ۱۳۹۵/۱۲/۳
پوستر روز