رویدادها
کاروان بازیستا به گیلان رسید

کاروان بازیستا به گیلان رسید

بازیستا از پشت کوه های برفی البرز به سمت شمال ایران حرکت کرد و به شهر زیبای رشت، شهر "میرزا کوچک خان"، "پروفسور سمیع ...
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
بازیستا در مسیر گیلان

بازیستا در مسیر گیلان

بازیستا برای همه اصلا چرا رویداد حضوری؟ چرا رشت؟ مگه نگفتید بازیستا رویداد ملی هست و همه می تونن شرکت کنن؟ بله البته ...
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
جشن انقلاب هنرمندان

جشن انقلاب هنرمندان

دیدن دانه‌های سفید رنگی که از آسمان یکی پس از دیگری به زمین می‌ریزد خواب را از سرم می‌پراند، گویی دیشب دل آسمان …
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
کاروان بازیستا در قزوین

کاروان بازیستا در قزوین

رئیس حوزه هنری استان قزوین گفت: یکی از اهداف برگزاری رویداد ملی بازیستا، ایجاد حس کنشگری و آشنایی نوجوانان با بازی‌س ...
۶ بهمن ۱۴۰۲
روایت اول از بازیستا

روایت اول از بازیستا

تعطیلی باشه، شب قبل برف بباره، روز پدر و این صحبتا و تو این اوضاع و احوال رویداد برگزار بشه. راستشو بخواید از روزها ...
۶ بهمن ۱۴۰۲
«پویایی» شاخصه امروز حوزه هنری قزوین است

«پویایی» شاخصه امروز حوزه هنری قزوین است

محمد حسن سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد حوزه هنری قزوین اظهار کرد: در سه سال گذشته در نوع نگا ...
۱۸ دی ۱۴۰۲
دوره ها
تولیدات
محصولات
نگارخانه مهر

نگارخانه ﻣﻬﺮ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻓﺮصتی ﺑﺮای معرفی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻧﻈﯿﺮ نقاشی، طراحی گرافیک، خوشنیسی، نگارگری، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ... آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
نگارخانه ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بزرگترین و تخصصی ترین نگارخانه رسمی ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ،در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر میزبانی از آﺛﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان گرانقدر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ می توانند ﺑﺎ ﺗکمیل ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ رزرو نگارخانه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

گزارش تصویری مشق انتظار
ما منتظر بودن را بلد نیستیم
برگزاری نمایشگاه «انسان و حضور، متافیزیکی یا عرفانی» با حمایت حوزه هنری قزوین
گزارش تصویری «سنگ‌ها و قصه‌ها»