رویدادها
برخی با ماسک انقلابی از هنرمندان غیرانقلابی حمایت می‌کنند

برخی با ماسک انقلابی از هنرمندان غیرانقلابی حمایت می‌کنند

صلائی با بیان اینکه برخی مسؤولان با نام و ماسک انقلاب از هنرمندان غیر انقلابی حمایت می‌کنند، گفت: حوزه هنری قزوین ب ...
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
هنری که در خدمت مردم قرار نگیرد قابل حمایت نیست

هنری که در خدمت مردم قرار نگیرد قابل حمایت نیست

استاد و مدرس خوشنویسی گفت: هنرمند انقلابی ابتدا باید انقلاب را شناخته باشد و نسبت به موضوعات زمان و جامعه خود آگاه ب ...
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
دستگاه‌های فرهنگی به دنبال رشد و تربیت هنرمند انقلابی باشند

دستگاه‌های فرهنگی به دنبال رشد و تربیت هنرمند انقلابی باشند

مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری قزوین گفت: یکی از وظایف دستگاه‌های فرهنگی هنری نسبت به عرصه هنر، ایجاد بستر رشد و تربیت ...
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
جشن هنر انقلاب اسلامی برگزار شد

جشن هنر انقلاب اسلامی برگزار شد

جشن هنر انقلاب اسلامی در قزوین با عنوان «هنر متعهد به حقیقت» با حضور مسئولان و جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر و رسا ...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
قزوین قطب مستند کشور می‌شود

قزوین قطب مستند کشور می‌شود

انتقال ستاد مرکز مستند سوره به استان قزوین/ امامقلی قائم مقام سازمان سینمایی سوره در امور مستند شد
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
مراسم نمادین تشییع ۳۱۳ کودک غزه در قزوین

مراسم نمادین تشییع ۳۱۳ کودک غزه در قزوین

این مراسم به همت حوزه هنری استان قزوین و با مشارکت بانوان قزوینی به نمایندگی از مادران متدین و انقلابی جبهه مقاومت ...
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
دوره ها
تولیدات
محصولات
نگارخانه مهر

نگارخانه ﻣﻬﺮ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻓﺮصتی ﺑﺮای معرفی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻧﻈﯿﺮ نقاشی، طراحی گرافیک، خوشنیسی، نگارگری، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ... آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
نگارخانه ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بزرگترین و تخصصی ترین نگارخانه رسمی ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ،در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر میزبانی از آﺛﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان گرانقدر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ می توانند ﺑﺎ ﺗکمیل ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ رزرو نگارخانه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

هنری که در خدمت مردم قرار نگیرد قابل حمایت نیست
گزارش تصویری مشق انتظار
ما منتظر بودن را بلد نیستیم
برگزاری نمایشگاه «انسان و حضور، متافیزیکی یا عرفانی» با حمایت حوزه هنری قزوین